Bölümümüz

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Dünyada ve eş zamanlı olarak Türkiye’de sağlık sektörünün hızlı gelişimi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Söz konusu alana ilgi duyan, eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere, talep ettikleri eğitim ihtiyacı sunularak istihdam olanağının sağlanması amaçlanmaktadır.

Toplumun sağlık statüsünün korunması ve iyileştirilmesi amacıyla, Türkiye sağlık sektöründe özellikle son yıllarda birçok değişiklik yapılmaktadır. Bu değişiklikler neticesinde ülkemizin sağlık sektörü sürekli büyüyen, değişen ve rekabetin arttığı bir sektör haline gelmiştir. Bu gelişme, sektörün sorunlarına daha etkili, daha verimli ve daha yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilecek ve hatta sektörü yönlendirebilecek kavramsal, analitik ve teknik bilgi, beceri ve yeteneğe sahip yöneticilere duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bu bölümün temel amacı var olan insan kaynağı ihtiyacını gidermektir.

Sağlık Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, sağlık sektörünün her kademesinde rol alan tüm kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek sağlık yöneticileri ve liderlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Bölümümüz, sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, öğrencilerimizi aşağıdaki konularda becerilerle donatmakla görevlidir:

  • Sektörün temel ilke ve değerlerine bağlı,
  • Sağlık süreçlerine hakim,
  • Yönetim ve organizasyon konularında bilgili,
  • Hasta ve personel ilişkileri konusunda etkili
  • Etkin iletişim becerisi