Sağlık Zirvesi İzlenimleri

19 Mar

 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Tüm Duyurular

3. SAĞLIK YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ İZLENİMLERİ

11 Mart 2017 tarihinde Bakırköy Leyla Gencel Opera ve Sanat Merkezinde düzenlenen zirvede; “Sağlık Yönetimi Eğitimde Akademisyenlik” ve “ Özel Sektör Ağırlıklı Kariyer Planlaması” konuları ana temalar olarak işlenmiştir.

Sağlık yönetimi eğitiminde akademisyenlik konusu iki boyutta ele alınmış olup, hem öğrencilere alternatif bir kariyer olarak akademisyenlik hakkında bilgi verilmiş, hem de sağlık yönetimi eğitiminde akademisyenin rolü ve önemi konularına değinilmiştir. Konuşmacılar tarafından iyi bir akademisyen nasıl olmalı sorusunun cevabı aranmış ve şu özellikler ön plana çıkmıştır;

 • Sektörden haberdar,
 • Kendini sürekli yenileyen ve günceli takip eden,
 • Derslerinde sağlık sektörüne yönelik bilgilere ağırlık veren,
 • Aidiyet duygusu yüksek,
 • Ulaşılabilir,
 • Öğrenci merkezli (öğrenciyle empati yapabilen)
 • Alçak gönüllü,
 • Etkin sunum teknikleriyle dersi eğlenceli hale getirebilen,
 • Hakkaniyet gözeten, adil.

Bu başlık altında değinilen bir diğer konu ise sağlık yönetimi öğrencileri için akademisyenlik kariyerinin avantajları ve dezavantajları ile akademisyenlik yolunda yapılması gerekenler olmuştur. ALES ve yabancı dil puanı ile akademik ortalamanın önemi vurgulanmıştır.

Özel sektör ağırlıklı kariyer planlaması konusunda sektörün önde gelen özel sağlık kuruluşlarının (Florence Nightingale, Acıbadem, Medipol, Kolan Hospital Group …) üst düzey insan kaynakları yöneticileri öğrencilerle tecrübe paylaşımında bulunmuşlardır. Öğrencilerin özel sektörde iş bulabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için verilen tavsiyelerde öne çıkan konular;

 • Tecrübe (Staj)
 • Ciddiyet,
 • Kararlılık,
 • Bilinç,
 • Sabır (çalışma saatleri ve ücretlere takılmama)
 • Kendini ifade edebilme
 • Farkını ortaya koyma,
 • Azim (çalışkanlık)
 • takım çalışmasına uygunluk vb.

Bu kapsamda ayrıca yeni mezunların özgeçmiş hazırlarken nelere dikkat etmeleri gerektikleri, iş görüşmesi sürecinde yapmaları ve yapmamaları gerekenler ile kendilerini hangi alanlarda geliştirmelerinin onlar için daha faydalı olacağı (yabancı dil, sağlık bilişimi, finans, insan kaynakları, sağlık pazarlaması) gibi konularda öğrencilere tavsiye niteliğinde konuşmalar gerçekleştirilmiştir.

13.03.2017

Arş. Gör. Ali GÜVEN