Hasta Güvenliği İçin Temel Okumalar

11 Oca

 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Tüm Duyurular


HASTA GÜVENLİĞİ KONUSU İÇİN TEMEL OKUMALAR

Doç. Dr. Mehmet Nurullah KURUTKAN

Bu yazıda Hasta Güvenliği (Patient Safety) konusunda temel kaynaklar nedir? sorusuna cevap aranmıştır. İlgili soruya altı değişik şekilde cevap verilebilir:

 1. Akademik makaleler açısından
  • Google scholar veri tabanına göre
  • TUBİTAK ULAKBİM veri tabanına göre
  • İngentaconnect veri tabanına göre
  • Diğer veri tabanlarına göre (Proquest; Sciencedirect vb)
  • Hasta güvenliği başlıklı uluslararası hakemli dergilere göre
 2. Uluslararası Hükümet Dışı Özerk Kuruluşlara göre
  • Joint Commission (JC)
  • Joint Commission International (JCI)
  • National Quality Forum
  • Institute Of Medicine (IOM) vb

Devamı Linktedir....

https://drive.google.com/open?id=0B-5TqipgQ6hvenVmSy1zYUhCZzQ